Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 

 

1. SKILTING AV RØMNINGVEIER OG NØDUTGANGER

Rømningsveier og nødutganger skal være varig merket med skilt. Skilt produseres i etterlysende materiale og lyser i mørektet dersom strømmen blir borte. I røykflyte rom vil linjemerking være den beste formen for merking. Ledesystemer for rømningsveier i byggverkt består av retningsskilt og en synlig linje som viser veien ut. Her finner du mer informasjon om skilting av rømningsvei i byggverk

 

2. HVORDAN TYVERIMERKE VEKTØY?

På arbeidsplasser over hele landet er det et stort problem at elektrovektøy blir stjålet eller forbyttet. Dette koster arberidsgivere store beløp hvert år. Dersom verktøyet er merket vil svinn og tyveri gå betraktelig ned i din bedrift. Den enkleste og rimeligste måten å gjøre dette på er å bruke et brenstempel med firmanavn. Her er det store penger å spare. Her kan du lese mer om tyverimerking av elektroverktøy

 

3. HVORDAN FUNGERER SJABLONGMERKING?

Dersom man har mye utstyr og eiendeler med seg på et byggeprosjekt kan man med fordel merke dette med firmanavn. Sjablongmerking fungerer på den måten at man har et firmanavn, et tall eller bokstaver som er gravert i gjennom en plate i messing eller i sink. Man legger bare sjablongen på den gjenstanden som skal merkes og ruller på maling med en liten malingsrulle. Noen bruker også merkespray. Sjablonger brukes også til oppmerking av båtplasser og parkeringsplasser. Til dette bruker man sjablonger levert i tallsett og eller sjablonger levert som bokstavsett

Sjablong med logo
SJABLONG MED LOGO: For kunde har vi produsert sjablong med logo som brukes til å merke hinderløyper 
 Sjablong med tekst for å lage egne skilt
SJABLONG MED TEKST: For kunde har vi laget sjablong med tekst som brukes til å lage egne skilt. Med en sjablong kan du lage hundrevis av like avtrykk

4. HVA SIER FORSKRIFTEN OM MERKING AV BRANNSLOKKINGSUTSTYR?

Varig sikkerhetsskilting og/eller varselfarger skal brukes for å angi plassering og identifisering av brannslokkingsutstyr. Fellesbetegnelsen for disse skiltene er brannskilt. Inngang til oppbevaringssted for brannslokkingsutstyr og områder hvor brannslokkingsutstyr oppbevares, skal merkes med brannskilt. Brannslokkingsutstyr skal merkes. Fargen for merking av utstyret skal være rød. 

 

 

5. PRIVATRETTSLIG SKILTING - HVA ER LOV?

De største skiltprodusentene har utviklet en norm på privatrettslige skilt som er akseptert av myndighetene.  Privatrettslige skilt har kvadratisk form og kan ikke forveksles med offentlig skilter. Skiltene har sort bakgrunn med hvit tekst og symbol.  Man benytter privatrettslige skilt for å unngå ulovlig parkering på gårdsplasser og private parkeringsplasser. Videre så benyttes skilt for å begrense unødvendig kjøring på private veier og unødvendig og uønsket parkering og kjøring i borettslag, boligsameier og på industriområder. Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for privatrettslig skilting.

 

6: KAMERAOVERVÅKNING - HVA ER LOV

Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket - før overvåkingen settes i gang. Datatilsynet har laget en veiledning for gjennomgang av regelverket.
Datatilsynet kom nylig med en ny utgave av sin Kameraovervåkingsveileder for 2014.


I veilederen kan man finne relevant og nyttig informasjon om hva som gjelder for kameraovervåking i Norge. Ulike tema som omhandles i veilederen er blant annet spørsmål som; Hva er kameraovervåking, er kameraovervåking nødvendig, regler for hvilke områder som kan/får overvåkes, gjeldende regelverk med mere.


Man kan lese om hva slags regler som er gjeldende for spesielle områder og spesielle kameratyper; herunder nevnes blant annet nye kameratyper som dronekamera, dashboard-kamera og egne regler for byggeplasser.
Det er også viet egen plass for hva som gjelder ved sikring av opptak - både for virksomheter og privatpersoner, samt et overblikk over hvem som bør har tilgang til opptak og konsesjonsplikt for ulike typer anlegg. Selv dummykamera har fått et eget avsnitt i veilederen.

Veilederen kan lastes ned fra Datatilsynets hjemmeside

 

7. Hvilke skilt og symboler brukes for merking av toaletter

Merking av WC og toaletter gjøres med standard skilt for dametoalett, herretoalett og handicaptoalett. Piktogrammer er det vanligste å bruke i offenlige bygninger og i virksomheter. Merkefabrikken leverer standard toalettskilt med piktogrammer etter ISO standard 7001 (Public information symbols). Toalettskilt leveres i flere forskjellige kvaliteter og størrelser hvor de mest brukte er 150 x 150 mm og 200 x 200 mm. Toalettskilt kan også lages på bestilling. Symbolskilt brukes også for å vise hvor man finner stellerom, garderobe og for andre rom og fasiliteter i bygningen.

Standard symboler for toalettskilt
STANDARD TOALETTSKILT: Skilt med symboler som informerer publikum, ansatte og besøkende om hvor man finner WC/toalett 


8. Hvor finner jeg refleksmerking til containere

Container som plasseres ved eller i en vei skal være utstyrt med refleksmerker på alle hjørner. Merkefabrikken leverer komplette sett med reflekser til containere for alle hjørner. 

 

 9. Må utstyr til førstehjelp og redningsustyr markeres med skilt

(25.04.17/KK)Arbeidsplassforskriften er tydelig på at oppbevaringssteder for rømning- og redningsutstyr skal være hensiktsmessig merket. Nødskilt for førstehjelpsutstyr går under fellesbetegnelsen HMS førstehjelpsskilt. Markeringsskilt for førstehjelpsustyr skal ha en grønn bakgrunnsfarge med hvitt symbol. Skiltene leveres i formatene 150 x150mm. 200 x 200 mm som flatskilt og plogskilt og i noen tilfeller i A4 format med symbol og beskrivende tekst. Alle skilt for førstehjelpsutstyr er utformet med ISO 7010 symboler.  Sikkerhetsskilt for førstehjelpsustyr skal hurtig og tydelig vise lokasjon på utstyr som benyttes ved redning. Noen typer førstehjelpsskilt er genrelle og har bare symbol for førstehjelp mens andre typer igjen viser hvilken type utstyr man finner på den aktuelle lokasjonen. På byggeplasser og anleggsområder benytter man ofte et kombinert hms skilt med symboler for førstehjelp, sykebåre og øyeskylling som monteres på den brakken hvor slikt utstyr oppbevares. 

Liste over førstehjelpsskilt

  • Førstehelpsskilt
  • Førstehjelpsutstyr
  • Førstehjelpsskilt for Sykebåre
  • Førstehjelpsskilt for øyeskylling
  • Førstehjeplsskilt for nøddusj
  • Førstehjelpsskilt for hjertestarter
HMS FØRSTHJELPSSKILT: Der hvor utstyr for førstehjelp og redningsustyr oppbevares må man markere dette tyedlig med skilt 

10. Hvordan synliggjør man hjertestartere for ansatte og publikum

Hjertestarterere kommer i mange varianter. Skapet som disse oppbevares i er ofte i en grønnfarge med symbolet for hjertstarter på. Det er viktig at hertestartere er markert med skilt for hjertestarter. Merkefarbrikken har et stort utvalg av hjertestarterskilt. Vi leverer skilt i etterlysende plast, som klistremerke i etterlysende vinyl og som plogskilt i etterlysende aluminium. God skiilting er med på å gjøre hjertestarteren godt synlig noe som igjen kan være med på å redde liv og korte ned på responstiden.

 

 

 

11. Hvordan merker man treverk med navn eller en logo

Den enkleste og mest brukte metoden for å merke gjenstander i tre med et navn eller en log er ved bruk av et brennstempel. Brennstempel har vært brukt siden tidenes morgen på å merke eiendeler eller produkter man har hatt for salg. St brennstempel er enkelt å bruke.  Man setter bare stempelet i en kontakt ov venter ca 10 minutter til dette blir varmt. Når brennstempelet har oppnådd ønsket temperatur holder man bare dette inntal gjenstanden man ønsker å merke. Her kan du lese mer om dette og se et eksempel på ølkasser merket med brennstempel med Gulating logo.

  • Vis priser inkl eller eks mva

    Ink.mvaeks.mva
  • X