Faktura til bedrifter på EHF
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Sikkerhetsskilt - lover og regler

Sikkerhetsskilt er skilt som med form, symboler, farger og eventuelt tekst gir opplysninger og instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til forskjellige situasjoner med hensyn til sikkerhet og helse.

Merkefabrikken produserer alle typer sikkerhetsskilt til bruk i alle typer bygg, og for arbeidsplasser over hele landet. Vi produserer også kundetilpassede sikkerhetsskilt på forespørsel.

HMS sikkerhetsskilt for industriområde

Sikkerhetsskilt som viser symboler for påbudt verneutstyr på industriområde.

 

Fareskilt

Fareskilt er sikkerhetsskilt som advarer mot risiko og fare på arbeidsplassen. Fareskilt skal ha gul bakgrunn med sort symbol med trekantform.

Har man områder, egne rom eller avlukker som brukes til lagring av større mengder stoffer eller stoffblandinger som kan medføre en potensiell helsefare, skal man merke disse med passende sikkerhetsskilt. Dette kan for eksempel være der man oppbevarer gass under trykk eller brannfarlig væske. Skiltingen skal være i en slik størrelse og i tilstrekkelig antall til at den lett kan ses og forstås.

For mange arbeidsplasser kan det være hensiktsmessig å sette opp kombinerte HMS sikkerhetsskilt som varsler besøkende og ansatte om potensielt farlige områder hvor det kan oppstå fare for liv og helse.

Har du behov for spesiallaget sikkerhetsskilt er det bare å ta kontakt, så finner vi en løsning.

kombinert sikkerhetsskilt

Kombinert sikkerhetsskilt med målene 297 x 420 mm produsert for bruk på dører

Gass under trykk skilt for innvendig montering i biler
 FARESKILT: Varsel- og fareskilt med symbol og tekst for gass under trykk leveres i kvalitetene reflekterende aluminium, som plast eller selvklebende vinyl for innvendig montering i bilvinduer

 

Standard symboler for sikkerhetsskilt

Merkefabrikken benytter de til enhver tid gjeldende standarder for sikkerhetsskilt.  Her finner du lenker til standarder som vi benytter i fremstilling av brannskilt, nødskilt, påbudskilt og fareskilt. Vi følger også DIN standard 67510 for etterlysende skilt

Nedenfor er et utdrag av relevante paragrafer fra Forskrift om sikkerhetsskiltning og signalgivning på arbeidsplassen. Hele loveteksten kan leses her: Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Vær oppmerksom på at det kan være kommet endringer i lovteksten.


1.Krav til sikkerhetsskilting

Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

2.Sikkerhetsskilting ved trafikk på arbeidsområde

Når trafikk inne på et arbeidsområde kan medføre fare for sikkerheten, skal arbeidsgiver sørge for å sette opp de skilter som er nødvendige.

3.Varselfarger for sikkerhetsskilt

Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell: 

Sikkerhetsskilt tabell

4.Bestemmelser om bruk av sikkerhetsskilt og signaler

 

Bruk av sikkerhetsskilt og signaler skal planlegges slik at:

  1. Annen skilting eller andre lys- eller lydkilder ikke plasseres slik at det kan påvirke synligheten eller hørbarheten på de skilter eller signaler som kreves etter denne forskriften.
  2. Plassering av flere skilt nær hverandre unngås.
  3. Lyssignal som kan forveksles ikke brukes samtidig.
  4. Skilter eller signalinnretninger blir lette å forstå og godt synlige i forhold til de farer de skal varsle om.
  5. Skilter eller signalinnretninger blir plassert i nødvendig antall i forhold til graden av fare eller risiko eller til sonen som skal dekkes.
  6. Skilter og signalinnretninger blir kontrollert før de settes i drift og deretter jevnlig rengjøres, vedlikeholdes, kontrolleres, repareres og, om nødvendig erstattes, for å sikre at de fungerer korrekt og virker etter hensikten.
  7. Skilting som krever en energikilde, blir sikret med nødtilførsel i tilfelle strømbrudd, med mindre risikoen forsvinner med strømbruddet.
  8. Dersom berørte arbeidstakeres hørsel eller syn hemmes, f.eks. som følge av bruk av personlig verneutstyr, treffes det tiltak for å utfylle eller erstatte den aktuelle skiltingen.

 

5.Utforming av sikkerhetsskilt

 

Symboler for sikkerhetsskilting skal være så enkle som mulig og bare inneholde vesentlige opplysninger.

 

Symbolene som brukes skal være mest mulig lik dem som er vist i punkt 7. Eventuelle mindre avvik skal ikke kunne føre til misforståelser.

 

Sikkerhetsskilt skal lages av materiale som egner seg for det miljøet de skal stå i.

  

Sikkerhetsskilt skal være av en slik størrelse og farge, og lysegenskapene av en slik art, at skiltene lett kan ses og forstås.

 

 

 

6.Plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt

  

Sikkerhetsskilt skal plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring.

 

Det skal brukes selvlysende farger, reflekterende materiale eller kunstig belysning der det naturlige lyset er dårlig.

 

Sikkerhetsskiltet skal fjernes når situasjonen den henviser til ikke lenger er til stede.

 

 

7.Sikkerhetsskilter som skal brukes

 

 Forbudsskilt

 

7.1 Forbudsskilt er skilt som forbyr handling som, direkte eller indirekte, kan forårsake fare. Forbudsskilt skal ha rund form med sort symbol på hvit bakgrunn, kantbord og diagonal linje (skrånende nedover fra venstre til høyre tvers over symbolet i 45 ° vinkel i forhold til vannrett) i rødt (rødfargen skal dekke minst 35 % av skiltflaten). Forbudsskilt skal se ut som dette:

 

 

Fareskilt - også kalt varselskilt

 

7.2 Fareskilt er skilt som advarer mot risiko og fare. Fareskilt skal ha trekantform med sort symbol på gul bakgrunn med sort kantbord og gulfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten. Fareskilt skal se ut som dette

 

 

Påbudsskilt

 

7.3 Påbudskilt er skilt som pålegger en bestemt handling. Påbudsskilt skal ha rund form med hvitt symbol på blå bakgrunn, blåfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten og skal se ut slik:

 

 

Symboler for påbudskilt

 

Nødskilt

 

7.4 Nødskilt er skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.

Nødskilt skal ha rektangulær form eller kvadratisk form. Nødskilt skal ha hvitt symbol på grønn bakgrunn, og grønnfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.

 

Alarmskilt

 

7.5 Alarmskilt er skilt som angir plasseringen av nødstoppinnretninger, alarmknapper, evakueringssignaler og avstengningsmekanismer. Alarmskilt skal ha kvadratisk form med hvitt symbol på rød bakgrunn, og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.

 

  

Brannvernskilt

 

7.6 Brannvernskilt er skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann.

Brannvernskilt skal ha rektangulær eller kvadratisk form. Brannvernskilt skal ha hvitt symbol på rød bakgrunn, og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.

Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014).

 

 

8.Varig skilting og merking

 

Det skal være varig merking med sikkerhetsskilt der hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare, og der hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten.

 

Rømningsveier og utstyr for rømning, redning, førstehjelp og brannslokking skal være varig merket.