Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Skilt for boligbyggelag, borettslag og boligsameier

 

Alle typer privatrettslige skilt og sikkerhetsskilt for borettslag og boligsameier finner du hos Merkefabrikken as. Vi har borettslag og boligsameier over hele landet som kunder. 

Det er trygt og enkelt for borettslag å bestille skilt i nettbutikken eller på e-post. Vi krever ingen forhåndsbetaling.  Faktura blir sendt på e-post etter at skiltene er levert.

Våre skilt blir produsert på egen fabrikk og følger normen for universell utforming av bygninger og uteområder. Skiiter for nødutgang og rømningsveier er sterkt etterlysende, enkle å montere og vedlikeholde. Nødutgangskilt finnes i flere størrelser og utforminger.  Alle nødutgangskilt og nødskilt er produsert etter DIN standard 67510.  DIN Standard 67510 inneholder normkrav til Hvor lenge et nødutgangskilt skal være etterlysende etter at lyset er gått. 

Privatrettslige skilt for borettslag 

For uteområder og fellesarealer har vi standard skilter som dekker de fleste områder. Privatrettslige skilt benyttes på et privat område der det er problemer med å få publikum til å respektere lover og regler som gjelder for et tilsvarende offentlig område.

Parkeringsskilt for borettslag

PARKERINGSSKILT: Privatrettslig skilt som viser parkering på privat område for beboere og besøkende til borettslaget. Skiltet har målene 70 x 100 cm og festes på stolpe eller vegg

 

Nyttig å vite om bruk av privatrettslige skilt

Vegtrafikkloven § 5 sier at «offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av vedkommende myndighet. Det samme gjelder skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med offentlige. Dersom det uten tillatelse er satt opp skilt eller signal eller foretatt oppmerking, kan dette fjernes eller kreves fjernet av myndigheten».

Myndighetene har altså bestemt at privatrettslige skilt ikke skal kunne forveksles med offentlige skilt, hverken i form, størrelse eller farge. Privatrettslige skilt fra Merkefabrikken blir produsert med hvit påskrift og/eller hvite symboler på sort bakgrunn. Myndighetene aksepterer bruk av privatrettslige skilt av denne typen.

Privatrettslig forbudsskilt:  Tydelig skilting på plasser og områder hvor man ikke ønsker at uvedkommende skal bruke plassen som en parkeringsplass.  Skiltet kan leveres med fundament, skiltstolpe og beslag

 

Bruk av privatrrettslige skilt

Privatrettslige skilt settes opp i private områder for å informere om lover og regler som gjelder for tilsvarende offentlige områder. Slike lover og regler kan blant annet være forbud mot å parkere på gårdsplasser, forbud mot å kjøre på private veier, forbud mot å oppholde seg på området og forbud mot å parkere foran utkjørsler.

Skilting i offentlige områder reguleres av fattede vedtak og håndheves av myndighetene, mens private områder håndheves etter privatrettslige regler. Det er derfor svært viktig at privatrettslige skilt har påskrift og/eller symboler som er juridisk korrekte og holdbare. Det har vært tilfeller hvor ufullstendig påskrift og feil bruk av symboler har umuliggjort håndhevingen.

 

Montering av privatrettslige skilt

Privatrettslige skilt bør monteres etter samme regler og retningslinjer som offentlige skilt, slik at informasjonen er synlig for trafikanter og andre som ferdes i området. Det vanligste er å montere skiltene på skiltstolper eller stålrør med diameter Ø 60 mm. Til dette trenger man klammer, og eventuelt fundament. Skiltene kan også monteres på direkte på vegg eller på et gjerde.

 Montering av skilt: Privatrettslige skilt monteres på sammen måten som ordinære trafikkskilt.  Skilt kan monteres på en stolpe med beslag eller på en vegg med 4 skruer

Oppmerking av parkeringsplasser og boder med nummer

Til oppmerking av boder og pakeringsplasser kan man med fordel bruke et tallsett med sjablonger. Sjablongmerking er enkelt og kostnadseffektivt. Man setter i sammen de tallene man ønsker å merke opp og så bruker man egnet maling eller spray. Når oppmerkingen begynner å bli svak (etter 3 - 5 år)legger man bare på sjablongene igjen og fornyer oppmerkingen

Har borettslaget biloppstillingsplasser og vil unngå at uvedkommende benytter disse kan man med fordel sette opp vårt skilt for Privat område skilt med underteksten "Parkering er kun tillatt for beboere og besøkende til boretsslaget". Se vårt store utvalg av privatrettslige skilt for sameier og borettslag i nettbutikken.

 

Kameraovervåket område

Dersom borettslaget har kameraovervåkning i fellesområdene plikter man å opplyse beboere og besøkende om dette ved bruk av skilt. Vi produserer skilt for kameraovervåket område i henhold til bransjens normerte stadard og produserer disse med navn på den som er ansvarlig for overvåkningen. Hele regelverket for privat kameraovervåkning kan du lese hos Datatilsynet

 

kameraovervåket område skilt

Skilt som viser at området er kameraovervåket leveres i flere størrelser. Skiltet leveres med tilleggstekst på ansvarlig for overvåkning og telefonnummer

Vi leverer brannskilt, påbudskilt, forbudskilt og fareskilt eksempelvis gass under trykk skilt til offentlig og privat sektor over hele landet. Har dere behov for skilter som ikke er standard så produserer vi slike skilt etter kundens ønsker

Skilt for møteplass ved brann/evakuering skilt sørger for at alle beboere og besøkende er informert om et fast samlingspunkt dersom en brann eller enn annen kristisk situasjon med behov for evakuering skulle oppstå.  Vårt skilt for møtested ved brann/evakuering er produsert i 2mm refelkterende aluminium og kan bestilles i netbutikken. 

Oppmerking av parkeringsplasser

Merkefabrikken har merkespray som egner seg godt for oppmerking av pakeringsplasser på asfalt og betong.  Merkingen er svaært holdbar og er utviklet spesielt for å holde i lang tid på traffikerte områder

Merkespray for asfalt og betonggulv
 MERKESPRAY: Gul og hvit merkespray
for oppmerkeing av parkeringsplasser

Alle typer nødskilt

Merkefabrikken leverer alle typer nødskilt til boligbyggelag, borettslag, sameier og eiendomsselskaper. Trenger du et skilt til stoppekran eller markeringsskilt for hovedstoppekran finner du det i kategorien nødskilt.

  • Vis priser inkl eller eks mva

    Ink.mvaeks.mva
  • X