Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Dette sier regelverket om privatrettslige skilt

Merkefabrikken er leverandør til borettslag og boligsameier over hele landet. Vi leverer alt av standard privatrettslige skilt med tillhørende utstyr for oppsetting som betongfundament, stolper og beslag.

Merkefabrikken kan også tilby privatrettslig skilt med egen tekst hvor du selv kan bestemme tekst og symbol på skiltet.

Vi er også leverandør av merkespray for linjemerking av parkeringsplasser. Vi har også sjablonger for oppmerking av parkeringsplasser som er reservert spesielle kjøretøy  og for trafikanter som er bevegelseshemmet. Man legger bare sjablongen direkte på asfalt eller betong og sprayer eller maler over symbolet. Selve sjablongen kan brukes mange ganger og du får et profesjonelt resultat hver gang.

 

Til nettbutikken kategori privatrettslige skilt

Her kan du lese mer om regler for privatrettslig skilting

Det finnes ingen skrevne lover og regler for privatrettslig skilting av private områder. De største produsentene av privatrettslige skilt har utviklet en norm som er akseptert av skiltmyndighetene (Politiet og Statens Vegvesen).

I all hovedsak er skiltene kvadratiske med sort bakgrunn og symbol og tekst i hvit eller gråhvit farge.

Alle skilt fra Merkefabrikken følger denne normen. Privatrettslige skilt skal ikke kunne forveksles med offentlige skilt i forhold til størrelse, form og farge.

Privatrettslige skilt kommer inn under kategorien for tekstskilt/veiledende skilt og informasjonsskilt. Disse skiltene benyttes på områder hvor det ikke tilbys ferdsel og parkering for almenheten.

Tekststørrelsen på privatrettslige skilt bør være lesbar fra der det er naturlig at bilfører vil lese den. Her kan du se hele utvalget av privatrettslige skilt med standard symbol og tekst

 

SKILT FOR PRIVAT OMRÅDE. Skilt som med symbol og tydelig tekst informerer om at området er privat og håndheves etter privatrettslige regler og at man kan risikere borttauing
 

Bruk av privatrettslige skilt

Grunnen til at man bruker privatrettslige skilt på en privat vei eller parkeringsplass er at det kan være problemer med å få publikum og besøkende til å respektere lover og regler som ville vært gjeldende for et tilsvarende ofenlig område.

Typiske eksempler er ulovlig parkering og hensetting av kjøretøy på private parkeringsplasser i f. eks et borettslag. Dersom man ønsker å unngå kjøring og annen ferdsel på privat vei og eiendom benytter man ofte privatrettslige skilt.

På offentlige områderblir dette regulert ved skilt som skiltmyndighetene har fattet et vedtak for og som derfor kan håndheves.

For at man skal kunne ha tisvarende praksis for private områder må skiltenes ordlyd og symboler være korrekte og juridisk holdbare. Tekst og symbol på skiltene må være forståelig og entydig.

Det har vært mange rettssaker hvor det har vært tvil om hånhevingen av skiltingen har vært lovlig foretatt. Skiltingen har i disse tilfellene vært ufullstendig og/eller ikke korrekt.

Før man setter opp skilter på et privat område må man ha klart for seg om skiltingen skal håndheves. Ordlyden er halt avgjørende for om man skal kunne håndheve skiltingen og eksempelvis sørge for borttauing av ulovlig parkerte biler.

Hva er riktig ordlyd for privatrettslige skilt

Teksten som må stå på privatrettslige skilt er som følger; "Området håndheves etter privatrettslige regler. Overtredelse kan medføre borttauing for eiers/ førers regning og risiko".

Selv om teksten er klar må man allikevel først kontakte Politiet for å få godkjennelse til å bestille en borttauing. Private parkeringsselskaper har ofte fåttt godkjenning av Politiet på forhånd.

Privatrettslig skilt som viser at området er privat og at parkering er forbudt

PARKERING FORBUDT SKILT: Skilt som viser at området er privat og at parkering er forbudt. Skiltet har standard ordlyd for privatrettslige skilt

Hva er ulovlig skilting og oppmerking

Veitrafikkloven (§5) sier at offentlige trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved vei uten tillatelse fra vedkommende myndighet. Det samme gjelder for skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med offentlige skilt og signaler.

Dersom det uten tillatelse er satt opp skilt eller signal eller er foretatt oppmerking kan dette kreves fjernet av myndighetene.

Tidligere ble privatrettslige skilt for private områder laget i samme størrelse og form som offentlige skilt. Dette er ikke lenger tillatt og skiltmyndigheten er i ferd med å rydde opp i dette.

Hvem er skiltmyndighet for de enkelte skiltgrupper

For de skiltene som er mest brukt på private områder er det Politiet som er den avgjørende skiltmyndigheten. Dette betyr at Politiet kan pålegge at skiltene fjernes dersom de ikke tilfredstiller kravene i forhold til privat skilting.

Skilt kan også bli fjernet uten varsel. De vanligste skiltene dette gjelder er; Parkering forbudt, All stans forbudt, Innkjøring forbudt, Forbudt for motorvogner og Forbudt for alle kjøretøy.

Privatrettslig skilt med fartsgrense 30 km/t

FARTSGRENSE 30 KM/T: Privatrettslig skilt som viser at fartsgrensen på et privat område er 30 km/t. Skiltet kan leveres med fartsgrense på 15, 20 eller 30 km/t

Hvem bestemmer over skilting på private områder

Man kan ikke uten videre sette opp de skilt man ønsker selv om man eier eiendommen. Det er ikke tillatt å selv sette opp offentlige skilt på et privat område med mindre det er fattet et vedtak om dette av skiltmyndighetene. Det betyr i praksis at Politiet kan bestemme at et privat område skal skiltes og betraktes som et offentlig område eller vei. Dette kan gjøre seg gjeldene for sykehus, parkeringsplasser og lignende.

Merkefabrikkens rolle som produsent og leverandør

Merkefabrikken as produserer privatrettslige skilt men har ikke noe ansvar for de skiltene som blir satt opp. Det er den enkelte eier/bruker som er ansvarlig for de skiltene som blir satt opp.

Det som er viktig å merke seg er at skilter monteres forskriftsmessig og på en slik måte at de ikke vil utgjøre en potensiell fare for forbipasserende. Normalt monteres privatrettslige skilt på vegg med 4 skruer eller på en skiltstolpe med beslag.

Merkefabrikken har et stort utvalg av standard skilt og alt tilbehør du trenger for montering. her kan du se på vårt utvalg av standard privatrettslige skilt i nettbutikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vis priser inkl eller eks mva

    Ink.mvaeks.mva
  • X